Share:
Notifications
Clear all

[Important] ACTE NECESARE PENTRU VÂNZARE / CUMPARARE IMOBIL


Forum Admin
(@forum_adm)
Membru
Data:: acum 10 luni
Postari: 16
Topic starter  

ACTE NECESARE PENTRU VÂNZARE/CUMPARARE IMOBIL: Apartament, casa, spatiu comercial, birouri, industrial si terenuri

Pentru vanzatori: 

-actele de proprietate, în original(contract de vanzare- cumparare/certificat de mostenitor, daca este cazul, acte de proprietate din istoricul proprietatii, in copie sau 

in original daca vanzatorii detin aceste documente; 

- Cartile de identitate , în original si certificat de casatorie, in original, daca este cazul; 

-Procura, in original; 

-cadastru si intabulare, în original(releveu/schita cadastrala); 

-certificat fiscal eliberat pentru vânzare de către Primaria competenta prin Directia Impozite si Taxe Locale din care sa rezulte ca este achitat in intregime impozitul pe imobil, valabil pentru luna in care are loc semnarea contractului de vanzare; 

-adeverinţa eliberata de Asociaţia de locatari sau proprietari competentă din care sa rezulte că nu sunt restante la întreținere și au fost achitate la zi toate datoriile către Asociației pentru apartamente în bloc), semnata de Presedinte si Administrator si care poarta ştampila Asociatiei, eliberata in luna in care are loc semnarea contractului de vanzare; 

-ultima factură și chitanta de la Enel, de la furnizorul de gaze naturale, precum si de la furnizorii de apă/canal; 

-certificat energetic, în original; 

- poliţă asigurare obligatorie a imobilului; 

-extras de cont in care sa fie mentionat Codul Iban al contului bancar in care se vor vira banii reprezentand pretul vanzarii si titularul acestuia; 

Pentru cumparatori: 

- Cartile de identitate , în original; 

-Certificat de casatorie, daca este cazul, în original sau Hotarare/Sentinta/Certificat de divort; 

-Daca imobilul este achizitionat cu credit bancar, ipotecar sau Prima Casa cumparatorii trebuie sa prezinte Contractul de credit in original semnat de catre toate partile, inclusiv de catre institutia bancara, Contractul de garantare încheiat cu Fondul de Garantare, în original, semnat de catre toate partile; 

-extras de cont in care sa fie mentionat Codul Iban al contului bancar din care se vor vira banii reprezentand pretul vanzarii si titularul acestuia; 

Acest subiect a fost modificat acum 9 luni de Forum Admin

Quote
Etichete subiect
Share: